این یک پست نیست!!!

http://up.iranblog.com/Files/4b083a3c37364e9fbcc5.gif

_دستا بالا! تکون بخوری با یه تیر مغزت رو می پاشم رو دیوار!!

_اااااااااا !! تـــو غلط میکنی!!

_خب آره ! من غلط میکنم ! ولی در کل مغزت پاشیده میشه رو دیوار!! نیشخند

 

×××××××

هستم.....ولی نیستم!!

*-*-*-*-*


 

/ 0 نظر / 21 بازدید