کم کم میام!!

رو صندلی انتظار میشینم گلای باغ حسرتو میچینم

یا مث سابق میشی برمیگردی یا نمیخوام دیگه تو رو ببینم!!

---

یه روز خوب خیلی خیلی نزدیکه!!

خیلی نزدیک تر از نزدیک!!

به زودی میام میگم کجا بودم چی شدم!!

میام و دوباره میشم محمدرضا یه شاخه نیلوفریان!!!!!!

شاد باشید

بدرووود

/ 1 نظر / 51 بازدید
الهام

[هورا]