# محمدرضا_یه_شاخه_نیلوفریان

1393 ... بزرگ شدیم

بزرگ شدیم جاهای جدید رفتیم حس های جدید داشتیم حرف های خوب و بد جدید شنیدیم اما . . . . 1370-1371-137-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380 1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390 1391-1392 1393 اووووووووووووف الان نوشتن این اعداد ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید